"for drinking" — Słownik kolokacji angielskich

for drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla picia
  1. for przyimek + drinking rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The water in the well is not good for drinking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo