"about drinking" — Słownik kolokacji angielskich

about drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o piciu
  1. about przyimek + drinking rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If you are thinking about drinking or using a drug, take action.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo