"with drinking" — Słownik kolokacji angielskich

with drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z piciem
  1. with przyimek + drinking rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, she cannot live with his drinking, which led her to divorce him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo