"of drinking" — Słownik kolokacji angielskich

of drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z picia
  1. of przyimek + drinking rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Looks to me like something I see after a hard night of drinking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo