"drinking causes" — Słownik kolokacji angielskich

drinking causes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pijąc powody
  1. drinking rzeczownik + cause czasownik
    Luźna kolokacja

    Ryan's drinking causes concern for the others when they enjoy a night out together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo