"in drinking" — Słownik kolokacji angielskich

in drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w piciu
  1. in przyimek + drinking rzeczownik
    Silna kolokacja

    There's nothing particularly Irish here other than an interest in drinking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo