"drinking increases" — Słownik kolokacji angielskich

drinking increases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pijąc wzrosty
  1. drinking rzeczownik + increase czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Heavy drinking can increase the risk of certain cancers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo