"resume drinking" — Słownik kolokacji angielskich

resume drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij na nowo picie
  1. resume czasownik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After a few quick breaths, she resumed drinking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo