"drinking scene" — Słownik kolokacji angielskich

drinking scene kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scena dotycząca spożywania napojów alkoholowych
  1. drinking rzeczownik + scene rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The butler's mosaic dating from the middle of the 3rd century CE features a drinking scene.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo