"drinking affects" — Słownik kolokacji angielskich

drinking affects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pijąc afekty
  1. drinking rzeczownik + affect czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The drinking hadn't affected her as much as he'd thought.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo