"drinking goes" — Słownik kolokacji angielskich

drinking goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): picie idzie
  1. drinking rzeczownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I try to cut down my smoking, and my drinking goes up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo