"for one's drinking" — Słownik kolokacji angielskich

for one's drinking kolokacja
Popularniejsza odmiana: for drinking
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś picie
  1. for przyimek + drinking rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The water in the well is not good for drinking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo