"drinking leads" — Słownik kolokacji angielskich

drinking leads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): picie prowadzi
  1. drinking rzeczownik + lead czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By some estimates, heavy drinking leads to 75,000 deaths a year in the United States.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo