"with one's drinking" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: with drinking
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś picie
  1. with przyimek + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, she cannot live with his drinking, which led her to divorce him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo