"on drinking" — Słownik kolokacji angielskich

on drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na piciu
  1. on przyimek + drinking rzeczownik
    Silna kolokacja

    Have you ever felt a need to Cut down on your drinking or drug use?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo