"finish drinking" — Słownik kolokacji angielskich

finish drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniec picie
  1. finish czasownik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I wiped the water off her chin when she finished drinking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo