"from drinking" — Słownik kolokacji angielskich

from drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z picia
  1. from przyimek + drinking rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He had dark brown hair and a face gone soft from drinking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo