"quit drinking" — Słownik kolokacji angielskich

quit drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbawiony picie
 1. quit czasownik + drinking rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  His alcohol abuse continued until 1985, when he quit drinking.

  Podobne kolokacje:
 2. quit czasownik + drink czasownik
  Bardzo luźna kolokacja

  The terrible secret Brendan kept was that he hadn't quit drinking to save his marriage, or himself, or even his child.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo