KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"quit school" — Słownik kolokacji angielskich

quit school kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbawiony szkoła
  1. quit czasownik + school rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His family was poor, and he quit school early to work full time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo