"drinking begins" — Słownik kolokacji angielskich

drinking begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): picie zaczyna się
  1. drinking rzeczownik + begin czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After the work was done, the drinking would begin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo