KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"drinking buddy" — Słownik kolokacji angielskich

drinking buddy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kumpel dotyczący spożywania napojów alkoholowych
  1. drinking rzeczownik + buddy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One of his most important friends was neither a Republican nor a conservative, but a drinking buddy.

    Podobne kolokacje: