PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drinking" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drinking rzeczownik

rzeczownik + drinking
Kolokacji: 9
binge drinking • beer drinking • wine drinking • tea drinking • coffee drinking • ...
drinking + rzeczownik
Kolokacji: 47
drinking water • drinking problem • drinking age • drinking fountain • drinking habit • drinking song • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. drinking water = woda pitna drinking water
2. drinking problem = problem z nadużywaniem alkoholu drinking problem
3. drinking age = wiek dotyczący spożywania napojów alkoholowych drinking age
4. drinking fountain = wodotrysk z wodą pitną, pitnik drinking fountain
5. drinking habit = nałóg pijaństwa, nałóg picia drinking habit
6. drinking song = piosenka biesiadna drinking song
7. drinking buddy = kumpel dotyczący spożywania napojów alkoholowych drinking buddy
  • One of his most important friends was neither a Republican nor a conservative, but a drinking buddy.
  • Is your boss on the same level as your drinking buddies?
  • One of Jesse's drinking buddies who lives down the hall in the same dorm.
  • For an old drinking buddy no sacrifice is too great.
  • She is now dating the drinking buddy with outlook towards marriage.
  • When he wanted a drinking buddy, I was usually willing.
  • A cigarette is a drinking buddy who never leaves your side, even when you're standing by yourself.
  • Talk about a role model, his old drinking buddy, getting help.
  • "A fine thing when you can't even trust a drinking buddy to tell the truth."
  • "From what I understand, you two are old drinking buddies."
8. drinking game = gra dotycząca spożywania napojów alkoholowych drinking game
9. drinking establishment = firma dotycząca spożywania napojów alkoholowych drinking establishment
11. drinking water supply = źródło wody pitnej drinking water supply
12. drinking cup = filiżanka dotycząca spożywania napojów alkoholowych drinking cup
drinking + czasownik
Kolokacji: 6
drinking causes • drinking increases • drinking affects • drinking leads • drinking begins • ...
czasownik + drinking
Kolokacji: 19
stop drinking • quit drinking • start drinking • keep drinking • finish drinking • ...
przymiotnik + drinking
Kolokacji: 16
heavy drinking • excessive drinking • underage drinking • under-age drinking • hard drinking • ...
przyimek + drinking
Kolokacji: 16
with drinking • of drinking • for drinking • about drinking • to drinking • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.