"drinking cup" — Słownik kolokacji angielskich

drinking cup kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): filiżanka dotycząca spożywania napojów alkoholowych
  1. drinking rzeczownik + cup rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He then woke the man next to him and demanded his drinking cup.

    Podobne kolokacje: