"Stanley Cup" — Słownik kolokacji angielskich

Stanley Cup kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Stanley Filiżanka
  1. Stanley rzeczownik + cup rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did not play enough games to get his name on the Stanley Cup.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo