PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"drinking" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drinking rzeczownik

rzeczownik + drinking
Kolokacji: 9
binge drinking • beer drinking • wine drinking • tea drinking • coffee drinking • ...
drinking + rzeczownik
Kolokacji: 47
drinking water • drinking problem • drinking age • drinking fountain • drinking habit • drinking song • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. drinking water = woda pitna drinking water
  • There is no drinking water on site so bring your own.
  • For many, even clean drinking water is difficult to come by.
  • How will I know if 1,2-dichloropropane is in my drinking water?
  • What can you do if there's a problem with your drinking water?
  • Read on to find out how much you know about the drinking water in your own home.
  • The answer seemed to be that drinking water had been exactly the right thing to do.
  • "I tell him it must have been something in the drinking water."
  • The river is now one source of the town's drinking water.
  • Maybe they're getting their drinking water from the same spring.
  • These systems provide 90 percent of the city's current drinking water.
2. drinking problem = problem z nadużywaniem alkoholu drinking problem
3. drinking age = wiek dotyczący spożywania napojów alkoholowych drinking age
4. drinking fountain = wodotrysk z wodą pitną, pitnik drinking fountain
5. drinking habit = nałóg pijaństwa, nałóg picia drinking habit
6. drinking song = piosenka biesiadna drinking song
7. drinking buddy = kumpel dotyczący spożywania napojów alkoholowych drinking buddy
8. drinking game = gra dotycząca spożywania napojów alkoholowych drinking game
9. drinking establishment = firma dotycząca spożywania napojów alkoholowych drinking establishment
11. drinking water supply = źródło wody pitnej drinking water supply
12. drinking cup = filiżanka dotycząca spożywania napojów alkoholowych drinking cup
drinking + czasownik
Kolokacji: 6
drinking causes • drinking increases • drinking affects • drinking leads • drinking begins • ...
czasownik + drinking
Kolokacji: 19
stop drinking • quit drinking • start drinking • keep drinking • finish drinking • ...
przymiotnik + drinking
Kolokacji: 16
heavy drinking • excessive drinking • underage drinking • under-age drinking • hard drinking • ...
przyimek + drinking
Kolokacji: 16
with drinking • of drinking • for drinking • about drinking • to drinking • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.