"drinking glass" — Słownik kolokacji angielskich

drinking glass kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kielich
  1. drinking rzeczownik + glass rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On her way to find a drinking glass, Neal figured.

    Podobne kolokacje: