napój

drink

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

You'd better have a hot drink. = Powinieneś napić się czegoś ciepłego.