"drinks cupboard" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
  1. barek British English
    We drank everything from your mother's cocktail cabinet. (Wypiliśmy wszystko z barku twojej matki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "drinks cupboard"

czasownik
drink = pić +1 znaczenie
drink heavily = dużo pić (alkoholu) +1 znaczenie
rzeczownik
phrasal verb
idiom
drink to something = pić za coś (np. czyjeś zdrowie, powodzenie) +1 znaczenie
przymiotnik
inne

"drinks cupboard" — Słownik kolokacji angielskich

drinks cupboard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): barek
  1. drink rzeczownik + cupboard rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He might be there some time so she made for the drinks cupboard in the sitting-room and poured herself a gin.

    Podobne kolokacje: