"cocktail cabinet" po polsku - Słownik angielsko-polski

cocktail cabinet
drinks cabinet
drinks cupboard

rzeczownik
  1. barek British English
    We drank everything from your mother's cocktail cabinet. (Wypiliśmy wszystko z barku twojej matki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"cocktail cabinet" — Słownik kolokacji angielskich

cocktail cabinet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): barek
  1. cocktail rzeczownik + cabinet rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She stood up and walked over to the cocktail cabinet.

    Podobne kolokacje: