ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"sporządzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sporządzać" po polsku

sporządzać

czasownik
 1. make *****
  • przygotowywać, sporządzać (np. jedzenie, picie) [TRANSITIVE]
   Could you make me some tea? (Mógłbyś zrobić mi herbatę?)
   He made me a rich sandwich. (On przygotował mi pożywną kanapkę.)
 2. compile *
 3. confect
phrasal verb
 1. draw up *
phrasal verb
 1. write something up
  • sporządzić (np. raport, artykuł)
   Write me up a report right away. (Natychmiast sporządź mi raport.)
   Her job was to write four articles up a day. (Jej praca polegała na sporządzaniu czterech artykułów dziennie.)

"sporządzać" — Słownik kolokacji angielskich

draw up kolokacja
 1. draw czasownik + up particle = sporządzić, sporządzać (np. list, raport)
  Bardzo silna kolokacja

  Every three months they draw up a list of new jobs.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo