"sporządzać mapę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sporządzać mapę" po polsku

sporządzać mapę

czasownik
 1. map ***
  • sporządzać mapę, przedstawiać na mapie [TRANSITIVE]
   I don't know this city, can you map it for me? (Nie znam tego miasta, czy możesz sporządzić jego mapę dla mnie?)
   We have to map the city, otherwise we'll be lost. (Musimy sporządzić mapę miasta, bo inaczej będziemy zgubieni.)
 2. chart ***
  • sporządzać mapę (np. lądu, wybrzeża)
   The explorer charted the island. (Odkrywca sporządził mapę wyspy.)
   Can you chart this place for us? I don't want to get lost. (Czy możesz sporządzić dla nas mapę tego miejsca? Nie chcę się zgubić.)

Powiązane zwroty — "sporządzać mapę"

czasownik

powered by  eTutor logo