"zdrowe odżywianie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdrowe odżywianie" po polsku

zdrowe odżywianie

rzeczownik
  1. healthy eating   [UNCOUNTABLE]

"zdrowe odżywianie" — Słownik kolokacji angielskich

healthy eating kolokacja
Popularniejsza odmiana: Healthy Eating
  1. healthy przymiotnik + eating rzeczownik = zdrowe odżywianie
    Bardzo silna kolokacja

    In fact, healthy eating can help your whole family live better.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo