"opróżnić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opróżnić coś" po polsku

opróżnić coś

phrasal verb
 1. turn something out
Senior Man Empty Out The Dishwasher Stock Photo, Picture And ...
czasownik
 1. clear *****
 2. empty *** , empty out
  • opróżniać (np. zmywarkę do naczyń) [TRANSITIVE]
   Empty the dishwasher and clean the kitchen. (Opróżnij zmywarkę i posprzątaj w kuchni.)
   Empty these drawers, I will need them for my documents. (Opróżnij te szuflady, będę je potrzebować na moje dokumenty.)
 3. exhaust **
 4. drain **
  • opróżniać, osuszać (np. butelkę z napojem, kieliszek) [TRANSITIVE]
   I've drained the whole bottle of wine myself. (Osuszyłem sam całą butelkę wina.)
   He drained the glass before he told us what happened. (Opróżnił kieliszek zanim powiedział nam co się stało.)
   He was so thirsty he drained a whole bottle of water immediately. (On był tak spragniony, że natychmiastowo opróżnił całą butelkę wody.)
 5. void *   technical

Powiązane zwroty — "opróżnić coś"

rzeczownik
próżnia = vacuum +4 znaczenia
opróżnienie = exhaustion +2 znaczenia
przymiotnik
czasownik
Zobacz także: opróżnianie

powered by  eTutor logo