"cut short" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cut short" po angielsku

 1. przerwać komuś (np. jego wypowiedź)
 1. skrócić coś, ukrócić coś (np. dyskusję, czyjąś wypowiedź)
  to make something like a story shorter to get to the point sooner

"cut short" — Słownik kolokacji angielskich

cut short kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skróć
 1. cut czasownik + short przymiotnik
  Bardzo silna kolokacja

  When she was 16 years old, her studies were cut short by family problems.

  Podobne kolokacje:
 2. cut czasownik + short przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  His life and career was cut short when he suddenly died of a heart attack in December 1969.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo