BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"run down" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "run down" po angielsku

run down *

czasownik
 1. wyładować się, wyczerpać się (o baterii, akumulatorze)
  These batteries can be recharged when they run down. (Te baterie mogą być ponownie naładowane, kiedy się wyczerpią.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. zmniejszać nakłady
 2. wyczerpywać się
  The provision ran down in two days and we had to starve. (Zapasy wyczerpały się w dwa dni i musieliśmy głodować.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. ograniczać działalność firmy przed jej planowanym zamknięciem
przymiotnik
 1. zniszczony, w marnym stanie
  Throw out your run-down shoes. (Wyrzuć swoje zniszczone buty.)
  The coat was run-down but it was cozy. (Płaszcz był w marnym stanie, ale był ciepły.)
 2. wyczerpany, zmęczony
  She was so run-down she fell asleep reading. (Ona była tak wyczerpana, że zasnęła czytając.)
  I'm run-down, I'm going to bed. (Jestem zmęczony, idę do łóżka.)
  link synonim: worn out
phrasal verb
 1. najechać na kogoś, spowodować wypadek
  The drunk driver ran people standing at a bus stop down. (Pijany kierowca najechał na ludzi stojących na przystanku.)
 2. ostro krytykować kogoś informal
  My teacher ran me down for not doing my homework. (Mój nauczyciel mnie ostro skrytykował za nie odrobienie pracy domowej.)
 3. wyśledzić kogoś, natrafić na kogoś
  Steven paid a detective to run his wife's lover. (Steven zapłacił detektywowi, aby ten wyśledził kochanka jego żony.)
idiom
 1. powiedzieć prawdę

"run down" — Słownik kolokacji angielskich

run down kolokacja
 1. run czasownik + down particle = ograniczać działalność firmy przed jej planowanym zamknięciem
  Bardzo silna kolokacja

  But a month ago one of them tried to run me down with his car.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo