BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"zmęczony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmęczony" po polsku

zmęczony

przymiotnik
 1. tired ***  
  I'm tired. (Jestem zmęczony.)
  It's late, and I'm a little tired. (Jest późno i jestem trochę zmęczony.)
 2. all in ** , all-in British English
  • wyczerpany, zmęczony
   I'm all in, I need to go to sleep. (Jestem wyczerpany, muszę iść spać.)
   He was all in and fell asleep in a minute. (On był zmęczony i zasnął w minutę.)
 3. weary *
 4. strained
  • znużony (np. głos), zmęczony (np. wyraz twarzy)
 5. jaded
 6. dead ****
  • zmęczony, wyczerpany spoken
   I've been running for two hours, I'm dead. (Biegałem przez dwie godziny, jestem wyczerpany.)
   After 8 hours at work, I'm completely dead. (Po 8 godzinach w pracy, jestem całkowicie wyczerpany.)
   If you're dead, I can finish your work. (Jeżeli jesteś zmęczony, mogę skończyć twoją pracę.)
 7. run-down
  • wyczerpany, zmęczony
   She was so run-down she fell asleep reading. (Ona była tak wyczerpana, że zasnęła czytając.)
   I'm run-down, I'm going to bed. (Jestem zmęczony, idę do łóżka.)
   link synonim: worn out
 8. listless
 9. whipped  
 10. fatigued
 11. whacked informal , whacked out informal
 12. aweary
 13. browned off British English
  • znudzony, zmęczony (czymś) British English informal
   I've been so browned off lately. (Ostatnimi czasy jestem taki znudzony.)
   I feel browned off with my job. (Czuję się znudzony swoją pracą.)
 14. brassed off
 15. buggered
 16. wearied   literary
 17. roached
 18. puggled
 19. pooped
 1. dragged out
 2. flat on one's ass
idiom
 1. stoked out
czasownik
 1. strain ***
  • nadwyrężać (np. ścięgno), męczyć (np. oczy) [TRANSITIVE]
   Working at a computer strains your eyes. (Praca na komputerze męczy twoje oczy.)
   You can't watch TV every single day, you'll strain your eyes. (Nie możesz całymi dniami oglądać telewizji, zmęczysz sobie oczy.)
   He strained Achilles tendon in the gym. (On nadwyrężył na siłowni ścięgno Achillesa.)
 2. torture **
 3. fatigue **
  • nużyć, męczyć
   His constant lectures fatigue me. (Jego ciągłe kazania mnie męczą.)
 4. exhaust **
 5. torment
 6. weary *   formal
 7. oppress
 8. agonize , agonise British English
 9. harrow
 10. niggle
  • męczyć, nie dawać spokoju (np. zmartwienia)
   The thought that he may not recover niggles me. (Myśl, że on może nie wyzdrowieć, nie daje mi spokoju.)
   Their suspicions niggled me. (Ich podejrzenia nie dawały mi spokoju.)
   Don't let your worries niggle you. (Nie pozwól, aby męczyły cię twoje zmartwienia.)
 11. beweary   [TRANSITIVE]
 12. clapperclaw
 13. knacker
 14. euchre
 15. hagride old use , także: hagrode
czasownik
 1. tire **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He tires easily. (On łatwo się męczy.)
  I tired after I ran up 100 metres. (Zmęczyłem się po podbiegnięciu 100 metrów.)
 2. poop   American English slang
phrasal verb
 1. limp through

powered by  eTutor logo