TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"zmęczony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmęczony" po polsku

zmęczony

obrazek do "tired" po polsku obrazek do "weary" po polsku
przymiotnik
 1. tired ***  
  I'm tired. (Jestem zmęczony.)
  It's late, and I'm a little tired. (Jest późno i jestem trochę zmęczony.)
 2. all in ** , all-in BrE
  • wyczerpany, zmęczony
   I'm all in, I need to go to sleep. (Jestem wyczerpany, muszę iść spać.)
   He was all in and fell asleep in a minute. (On był zmęczony i zasnął w minutę.)
 3. weary *
 4. strained
  • znużony (np. głos), zmęczony (np. wyraz twarzy)
 5. jaded
 6. dead ****
  • zmęczony, wyczerpany język mówiony
   I've been running for two hours, I'm dead. (Biegałem przez dwie godziny, jestem wyczerpany.)
   After 8 hours at work, I'm completely dead. (Po 8 godzinach w pracy, jestem całkowicie wyczerpany.)
   If you're dead, I can finish your work. (Jeżeli jesteś zmęczony, mogę skończyć twoją pracę.)
 7. run-down
  • wyczerpany, zmęczony
   She was so run-down she fell asleep reading. (Ona była tak wyczerpana, że zasnęła czytając.)
   I'm run-down, I'm going to bed. (Jestem zmęczony, idę do łóżka.)
   link synonim: worn out
 8. listless
 9. whipped  
 10. fatigued
 11. whacked potocznie , whacked out potocznie
 12. sick and tired
 13. aweary
 14. browned off BrE
  • znudzony, zmęczony (czymś)  BrE potocznie
   I've been so browned off lately. (Ostatnimi czasy jestem taki znudzony.)
   I feel browned off with my job. (Czuję się znudzony swoją pracą.)
 15. brassed off
 16. buggered
 17. wearied   termin literacki
 18. roached
 19. mooth ScoE dialekt
  • zmęczony (duszną pogodą)
 20. puggled
 21. pooped
 1. dragged out
 2. flat on one's ass
idiom
 1. stoked out
przymiotnik
 1. tired of something **
 2. chocker
czasownik
 1. strain ***
  • nadwyrężać (np. ścięgno), męczyć (np. oczy) [przechodni]
   Working at a computer strains your eyes. (Praca na komputerze męczy twoje oczy.)
   You can't watch TV every single day, you'll strain your eyes. (Nie możesz całymi dniami oglądać telewizji, zmęczysz sobie oczy.)
   He strained Achilles tendon in the gym. (On nadwyrężył na siłowni ścięgno Achillesa.)
 2. torture **
 3. fatigue **
  • nużyć, męczyć
   His constant lectures fatigue me. (Jego ciągłe kazania mnie męczą.)
 4. exhaust **
 5. torment
 6. weary *   oficjalnie
 7. oppress
 8. agonize , agonise BrE
 9. harrow
 10. niggle
  • męczyć, nie dawać spokoju (np. zmartwienia)
   The thought that he may not recover niggles me. (Myśl, że on może nie wyzdrowieć, nie daje mi spokoju.)
   Their suspicions niggled me. (Ich podejrzenia nie dawały mi spokoju.)
   Don't let your worries niggle you. (Nie pozwól, aby męczyły cię twoje zmartwienia.)
 11. beweary   [przechodni]
 12. clapperclaw
 13. knacker
 14. euchre
 15. hagride dawne użycie , także: hagrode
czasownik
 1. tire **   [przechodni/nieprzechodni]
  He tires easily. (On łatwo się męczy.)
  I tired after I ran up 100 metres. (Zmęczyłem się po podbiegnięciu 100 metrów.)
 2. poop    AmE slang
phrasal verb
 1. limp through