"męczący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "męczący" po polsku — Słownik angielsko-polski

męczący

przymiotnik
 1. weary *  
 2. arduous
 3. oppressive
 4. exhausting
  • wyczerpujący, męczący
   It is all very exhausting and takes up most of their time. (To wszystko jest bardzo wyczerpujące i zajmuje większość ich czasu.)
   Wyrazu "exhausting" nie należy mylić z "exhaustive", oznaczającym "gruntowny, wyczerpujący, kompletny".
   zobacz także: exhaustive
 5. strenuous
  • żmudny (o czynności), męczący, forsowny (np. marsz)
   The doctor advised him not to take any strenuous exercise. (Lekarz doradził mu, aby nie robił żadnych męczących ćwiczeń.)
 6. tiresome
  • dokuczliwy, męczący, nużący
   It was a long and tiresome journey. (To była długa i nużąca podróż.)
   People who talk too much are very tiresome. (Ludzie, którzy za dużo mówią, są bardzo męczący.)
 7. trying
 8. tiring
 9. agonizing American English , agonising British English
 10. irksome
 11. obtrusive
  • natrętny, męczący (np. czyjaś obecność, zachowanie)
 12. knackering
 13. dragging
 14. wearing
 15. weariful
 16. dure
 17. enervating
 18. wearisome
 19. fatiguing   formal
przysłówek
 1. wearisomely
czasownik
 1. strain ***
  • nadwyrężać (np. ścięgno), męczyć (np. oczy) [TRANSITIVE]
   Working at a computer strains your eyes. (Praca na komputerze męczy twoje oczy.)
   You can't watch TV every single day, you'll strain your eyes. (Nie możesz całymi dniami oglądać telewizji, zmęczysz sobie oczy.)
   He strained Achilles tendon in the gym. (On nadwyrężył na siłowni ścięgno Achillesa.)
 2. torture **
 3. fatigue **
  • nużyć, męczyć
   His constant lectures fatigue me. (Jego ciągłe kazania mnie męczą.)
 4. exhaust **
 5. torment
 6. weary *   formal
 7. oppress
 8. agonize , agonise British English
 9. harrow
 10. niggle
  • męczyć, nie dawać spokoju (np. zmartwienia)
   The thought that he may not recover niggles me. (Myśl, że on może nie wyzdrowieć, nie daje mi spokoju.)
   Their suspicions niggled me. (Ich podejrzenia nie dawały mi spokoju.)
   Don't let your worries niggle you. (Nie pozwól, aby męczyły cię twoje zmartwienia.)
 11. beweary   [TRANSITIVE]
 12. clapperclaw
 13. knacker
 14. euchre
 15. hagride old use , także: hagrode
czasownik
 1. tire **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He tires easily. (On łatwo się męczy.)
  I tired after I ran up 100 metres. (Zmęczyłem się po podbiegnięciu 100 metrów.)
 2. poop   American English slang
phrasal verb
 1. limp through

Powiązane zwroty — "męczący"

rzeczownik
przymiotnik
zmęczony = tired +11 znaczeń
inne
idiom
phrasal verb
czasownik