Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"irytujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "irytujący" po polsku

irytujący

przymiotnik
 1. nasty , **
  • niegrzeczny, okropny, irytujący (np. zachowanie)
   I'm ashamed of my son's nasty behaviour. (Wstydzę się za okropne zachowanie mojego syna.)
   Her behaviour is nasty, she has no class. (Jej zachowanie jest okropne, ona nie ma klasy.)
 2. annoying *
  • denerwujący, irytujący, wkurzający
   She can be very annoying. (Ona potrafi być bardzo irytująca.)
   It was annoying to have to repeat everything once more. (To było denerwujące musieć jeszcze raz wszystko powtarzać.)
   link synonim: irritating
 3. frustrating *
 4. provocative *
 5. irritating
  • irytujący, denerwujący
   His old habits are irritating. (Jego stare zwyczaje są denerwujące.)
   This loud city is irritating! I can't live here. (To głośne miasto jest irytujące! Nie mogę tu mieszkać.)
   link synonim: annoying
  • drażniący, irytujący
   Her laugh is so irritating. (Jej śmiech jest taki irytujący.)
   Isn't her voice irritating? I can't listen to her. (Czy jej głos nie jest drażniący? Nie mogę jej słuchać.)
 6. trying
 7. flipping
 8. upsetting
 9. mischievous ,
 10. maddening , madding dawne użycie
 11. galling
 12. exasperating
 13. peppery
 14. aggravating
 15. peevish
 16. nettlesome
 17. confounded
 18. douchey , także: douchy
 19. hassling
 20. fretsome
 21. pesty  
 22. nonirritating
 23. pestilential
 24. vexatious , vexing
przysłówek
 1. pestilentially
czasownik
 1. irritate *
  • drażnić, rozdrażnić, irytować, zirytować (np. zachowaniem, uwagami)
   Your dirty socks on the floor irritate me. (Twoje brudne skarpetki na podłodze mnie irytują.)
   He irritated me on purpose. (On celowo mnie rozdrażnił.)
   She's irritated me since the day she was born. (Ona drażni mnie od dnia, w którym się urodziła.)
   link synonimy: rile, annoy
 2. annoy
 3. gall ,
 4. grate *
  • irytować, drażnić
   This sound is really grating on my nerves! (Ten dźwięk naprawdę działa mi na nerwy!)
 5. nettle
 6. irk
 7. rile
 8. peeve
 9. vex
 10. enchafe dawne użycie
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
 2. drive somebody round the bend BrE , send somebody round the bend BrE
phrasal verb
 1. rile up