"irytujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "irytujący" po polsku — Słownik angielsko-polski

irytujący

przymiotnik
 1. nasty **
  • niegrzeczny, okropny, irytujący (np. zachowanie)
   I'm ashamed of my son's nasty behaviour. (Wstydzę się za okropne zachowanie mojego syna.)
   Her behaviour is nasty, she has no class. (Jej zachowanie jest okropne, ona nie ma klasy.)
 2. annoying *
  • denerwujący, irytujący, wkurzający
   She can be very annoying. (Ona potrafi być bardzo irytująca.)
   It was annoying to have to repeat everything once more. (To było denerwujące musieć jeszcze raz wszystko powtarzać.)
   link synonim: irritating
 3. frustrating *
 4. provocative *
 5. irritating
  • irytujący, denerwujący
   His old habits are irritating. (Jego stare zwyczaje są denerwujące.)
   This loud city is irritating! I can't live here. (To głośne miasto jest irytujące! Nie mogę tu mieszkać.)
   link synonim: annoying
  • drażniący, irytujący
   Her laugh is so irritating. (Jej śmiech jest taki irytujący.)
   Isn't her voice irritating? I can't listen to her. (Czy jej głos nie jest drażniący? Nie mogę jej słuchać.)
 6. trying
 7. flipping
 8. upsetting
 9. mischievous
 10. maddening , madding old use
 11. galling
 12. exasperating
 13. peppery
 14. aggravating
 15. peevish
 16. nettlesome
 17. confounded
 18. chippy
 19. douchey , także: douchy
 20. hassling
 21. fretsome
 22. pesty  
 23. nonirritating
 24. pestilential
 25. vexatious , vexing
przysłówek
 1. pestilentially
czasownik
 1. irritate *
 2. annoy
 3. gall
 4. grate *
 5. nettle
 6. irk
 7. rile
 8. vex
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
 2. drive somebody round the bend British English , send somebody round the bend British English
phrasal verb
 1. rile up

Powiązane zwroty — "irytujący"

rzeczownik
czasownik
zaryczeć (śmiać się lub mówić w irytujący sposób) = bray
zirytować = aggravate +2 znaczenia
powtórzyć rzecz powiedzianą wcześniej (często w irytujący sposób) = rehash , re-hash
przymiotnik
przysłówek
irytująco = maddeningly +2 znaczenia