"irytujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "irytujący" po polsku — Słownik angielsko-polski

irytujący

przymiotnik
 1. annoying *
  • denerwujący, irytujący
   She can be very annoying. (Ona potrafi być bardzo irytująca.)
   It was annoying to have to repeat everything once more. (To było denerwujące musieć jeszcze raz wszystko powtarzać.)
   link synonim: irritating
 2. frustrating *
 3. provocative *
 4. irritating
  • irytujący, denerwujący
   His old habits are irritating. (Jego stare zwyczaje są denerwujące.)
   This loud city is irritating! I can't live here. (To głośne miasto jest irytujące! Nie mogę tu mieszkać.)
   link synonim: annoying
  • drażniący, irytujący
   Her laugh is so irritating. (Jej śmiech jest taki irytujący.)
   Isn't her voice irritating? I can't listen to her. (Czy jej głos nie jest drażniący? Nie mogę jej słuchać.)
 5. trying
 6. flipping
  • cholerny, wkurzający, irytujący British English spoken
   This flipping radio doesn't work. (To cholerne radio nie działa.)
 7. upsetting
 8. mischievous
 9. maddening , madding old use
 10. galling
 11. exasperating
 12. peppery
 13. aggravating
 14. peevish
 15. nettlesome
 16. confounded
 17. chippy
 18. douchey , także: douchy
 19. hassling
 20. fretsome
 21. pesty  
 22. nonirritating
 23. pestilential
 24. vexatious , vexing
przysłówek
 1. pestilentially
czasownik
 1. irritate *
 2. annoy
 3. gall
 4. grate *
 5. nettle
 6. irk
 7. rile
 8. vex
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
 2. drive somebody round the bend British English , send somebody round the bend British English
idiom
 1. set one's teeth on edge
 2. get in somebody's hair
czasownik
 1. get on somebody's tits
 2. grind somebody's gears informal
czasownik
 1. get stroppy   British English informal

Powiązane zwroty — "irytujący"

rzeczownik
irytacja = irritation +6 znaczeń
czasownik
zirytować = aggravate +2 znaczenia
zaryczeć (śmiać się lub mówić w irytujący sposób) = bray
powtórzyć rzecz powiedzianą wcześniej (często w irytujący sposób) = rehash , re-hash
przymiotnik
przysłówek
irytująco = maddeningly +2 znaczenia