"drażniący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "drażniący" po polsku

drażniący

przymiotnik
 1. provocative *
 2. irritating
  • drażniący, irytujący
   Her laugh is so irritating. (Jej śmiech jest taki irytujący.)
   Isn't her voice irritating? I can't listen to her. (Czy jej głos nie jest drażniący? Nie mogę jej słuchać.)
 3. prickly , także: pricky
 4. acrid
 5. teasing
 6. distracting
 7. exasperating
 8. nettlesome
 9. tickly  
 10. irritative
 11. irritant
 12. displeasing
czasownik
 1. jar **
  • drażnić (coś kogoś, np. hałas)
   This music jars on my nerves. (Ta muzyka drażni moje nerwy.)
   The children were making a lot of noise and it was jarring me. (Dzieci robiły dużo hałasu i to mnie drażniło.)
 2. irritate *
  • drażnić, rozdrażnić, irytować, zirytować (np. zachowaniem, uwagami)
   Your dirty socks on the floor irritate me. (Twoje brudne skarpetki na podłodze mnie irytują.)
   He irritated me on purpose. (On celowo mnie rozdrażnił.)
   She's irritated me since the day she was born. (Ona drażni mnie od dnia, w którym się urodziła.)
   link synonimy: rile, annoy
 3. tick British English * , check American English *****  
 4. tease * , także: teaze
  • drażnić (zwierzę) [TRANSITIVE]
   Don't tease the bear, it can kill you. (Nie drażnij niedźwiedzia, może cię zabić.)
   He teased the dog and it bit him. (On drażnił psa i ten go ugryzł.)
 5. needle **
 6. annoy
 7. bait *
 8. grate *
  • irytować, drażnić
   This sound is really grating on my nerves! (Ten dźwięk naprawdę działa mi na nerwy!)
 9. ruffle
 10. prickle
  • kłuć, drażnić (skórę), piec, szczypać
   This jumper prickles my skin. (Ten sweter drażni moją skórę.)
   If my clothes prickle my skin, I bin them. (Jeżeli moje ciuchy drażnią moją skórę, wyrzucam je.)
 11. exasperate
 12. irk
 13. roil
 14. rile
 15. displease
 16. rasp ,
 17. josh **
  • przekomarzać się, drażnić, prowokować slang
   I'm just joshing with you, don't be mad. (Tylko się z tobą drażnię, nie bądź zły.)
   Don't josh me if you don't want to see my anger. (Nie prowokuj mnie, jeśli nie chcesz zobaczyć mojego gniewu.)
 18. peeve
 19. vex
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
 2. drive somebody round the bend British English , send somebody round the bend British English
czasownik
 1. grate on somebody  
idiom
 1. press somebody's buttons
 2. rattle somebody's cage
 3. yank somebody's chain

powered by  eTutor logo