PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"prowokować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prowokować" po polsku

prowokować

czasownik
 1. invite *** , także: kae ScoE   [przechodni]
  Ignorance often invites aggression. (Ignorancja często prowokuje agresję.)
 2. dare **
  • wyzywać, prowokować [przechodni]
   I dare you to give me one reason to stay. (Wyzywam cię, podaj mi jeden powód aby zostać.)
   I dare you to talk to her. (Wyzywam cię do porozmawiania z nią.)
   zobacz także: challenge
 3. trigger **
 4. provoke **
  • prowokować, rozdrażniać [przechodni]
   Sometimes I think you say these things to provoke me. (Czasami myślę, że tak mówisz, by mnie sprowokować.)
 5. tease * , także: teaze
 6. elicit *
  • wzbudzać, wywoływać, prowokować (np. uśmiech, śmiech) [przechodni]
   Whenever performed, this song elicits difficult emotions in the singer. (Kiedykolwiek wykonywana, ta piosenka wzbudza trudne emocje w piosenkarce.)
 7. ignite *
 8. excite *
 9. bait *  
 10. goad
 11. josh **
  • przekomarzać się, drażnić, prowokować slang
   I'm just joshing with you, don't be mad. (Tylko się z tobą drażnię, nie bądź zły.)
   Don't josh me if you don't want to see my anger. (Nie prowokuj mnie, jeśli nie chcesz zobaczyć mojego gniewu.)
 12. tarre
idiom
 1. push somebody's buttons , press somebody's buttons   potocznie
  These conditions push my buttons to break this contract. (Te warunki prowokują mnie do zerwania kontraktu.)

"prowokować" — Słownik kolokacji angielskich

bring about kolokacja
 1. bring czasownik + about przyimek = prowokować, wywoływać
  Silna kolokacja

  A couple of years ago, he brought home books about the war.

  Podobne kolokacje: