"prowokować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prowokować coś" po polsku

prowokować coś

phrasal verb
 1. bring about something * , także: bring something about
 2. stir something up , stir up
czasownik
 1. invite *** , także: kae ScoE   [przechodni]
  Ignorance often invites aggression. (Ignorancja często prowokuje agresję.)
 2. dare **
  • wyzywać, prowokować [przechodni]
   I dare you to give me one reason to stay. (Wyzywam cię, podaj mi jeden powód aby zostać.)
   I dare you to talk to her. (Wyzywam cię do porozmawiania z nią.)
   zobacz także: challenge
 3. trigger **
 4. provoke **
 5. tease * , także: teaze
 6. elicit *
 7. ignite *
 8. excite *
 9. bait *  
 10. goad
 11. josh **
  • przekomarzać się, drażnić, prowokować slang
   I'm just joshing with you, don't be mad. (Tylko się z tobą drażnię, nie bądź zły.)
   Don't josh me if you don't want to see my anger. (Nie prowokuj mnie, jeśli nie chcesz zobaczyć mojego gniewu.)
 12. tarre
idiom
 1. push somebody's buttons , press somebody's buttons   potocznie
  These conditions push my buttons to break this contract. (Te warunki prowokują mnie do zerwania kontraktu.)

Powiązane zwroty — "prowokować coś"

rzeczownik
prowokacja = defiance +3 znaczenia
prowokator = provocateur , także: provoker +1 znaczenie
prowokowanie = induction +3 znaczenia
przymiotnik
przysłówek
prowokacyjnie = provocatively +1 znaczenie
czasownik

"prowokować coś" — Słownik kolokacji angielskich

stir up kolokacja
 1. stir czasownik + up particle = powodować (problemy), prowokować coś
  Bardzo silna kolokacja

  Others said they thought the police were trying to stir things up.

  Podobne kolokacje: