"inicjować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "inicjować" po polsku

inicjować

czasownik
 1. blood ****
 2. initiate **
  • zapoczątkowywać, inicjować (np. rozmowy, reorganizację) formal [TRANSITIVE]
   The only answer is to initiate change in order to bring the oil age to an end. (Jedynym rozwiązaniem jest zainicjowanie zmian, które doprowadzą do końca epoki ropy naftowej.)
  • inicjować (np. program, komunikację) [TRANSITIVE]
   In 1946 a summer reading program for children was initiated. (W roku 1946 został zainicjowany letni program czytania dla dzieci.)
 3. ignite *
 4. initialize , initialise British English

powered by  eTutor logo