PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"inicjować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "inicjować" po polsku

inicjować

czasownik
 1. blood ****
  • wprowadzać, inicjować (np. przyjmować kogoś do organizacji)  BrE [przechodni]
   We don't blood cowards and cheaters. (Nie przyjmujemy do naszej organizacji tchórzy i oszustów.)
 2. initiate **
  • zapoczątkowywać, inicjować (np. rozmowy, reorganizację), rozpocząć oficjalnie [przechodni]
   The only answer is to initiate change in order to bring the oil age to an end. (Jedynym rozwiązaniem jest zainicjowanie zmian, które doprowadzą do końca epoki ropy naftowej.)
  • inicjować (np. program, komunikację) [przechodni]
   In 1946 a summer reading program for children was initiated. (W roku 1946 został zainicjowany letni program czytania dla dzieci.)
 3. ignite *
 4. initialize , initialise BrE
czasownik
 1. instigate  
 1. set on foot

Powiązane zwroty — "inicjować"

rzeczownik
przymiotnik
idiom
czasownik