"inicjator czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "inicjator czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. sponsor , ***
  • poseł wnioskodawca, inicjator (projektu ustawy) [COUNTABLE]
   The original sponsor has a problem with the law. (Pierwotny wnioskodawca ma problemy natury prawnej.)
   Who was the sponsor of this project? (Kto był inicjatorem tego projektu?)
 2. initiator  
 3. prime mover
 4. commencer
 5. inceptor

Powiązane zwroty — "inicjator czegoś"

rzeczownik
inicjatywa = initiative +2 znaczenia
inicjacja = initiation +2 znaczenia
czasownik
inicjować = blood +3 znaczenia
przymiotnik
idiom

powered by  eTutor logo