"blood" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "blood" po angielsku

blood ****

obrazek do "blood" po polsku Thanks to stem cell research, Blood donation drive by CV! finger. Give Blood
rzeczownik
 1. krew [niepoliczalny]
  He looked down at the drop of blood on his finger. (On spojrzał w dół na kroplę krwi na palcu.)
  She's lost a lot of blood. (Ona straciła dużo krwi.)
  The blood flowed from his shoulder, but he took no notice of it. (Krew płynęła mu z ramienia, ale on nie zwracał na to uwagi.)
 2. krew, pokrewieństwo oficjalnie [niepoliczalny]
  You are not of my blood. (Nie jesteś mojej krwi.)
  There's no blood between us. (Nie ma pomiędzy nami pokrewieństwa.)
 3. posoka [niepoliczalny]
  The wounded stag left a trail of blood behind it. (Zraniony jeleń pozostawił za sobą ślad posoki.)
 4. osoba o określonym pochodzeniu [policzalny]
  There are a lot of mixed bloods in this city. (W tym mieście jest wielu mieszańców.)
 5. ziomek, ziom (używane w odniesieniu do innych czarnoskórych osób)  AAVE potocznie [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wprowadzać, inicjować (np. przyjmować kogoś do organizacji)  BrE [przechodni]
  We don't blood cowards and cheaters. (Nie przyjmujemy do naszej organizacji tchórzy i oszustów.)
 2. smarować policzki lub czoło krwią w ramach tradycyjnej inicjacji podczas polowania [przechodni]
  He blooded my cheeks as a part of initiation during hunting. (On posmarował moje policzki krwią w ramach inicjacji podczas polowania.)

Powiązane zwroty — "blood"

rzeczownik
idiom
czasownik
draw blood = skaleczyć +2 znaczenia
przymiotnik
kolokacje