BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

blood = krew

finger. Give Blood

Źródło: http://www.flickr.com/photos/chrisbrookes/219009663/

krew

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He looked down at the drop of blood on his finger. = On spojrzał w dół na kroplę krwi na palcu.