BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"krew" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krew" po polsku

krew

Thanks to stem cell research, Blood donation drive by CV! finger. Give Blood
rzeczownik
 1. blood ****
  • krew [UNCOUNTABLE]
   He looked down at the drop of blood on his finger. (On spojrzał w dół na kroplę krwi na palcu.)
   She's lost a lot of blood. (Ona straciła dużo krwi.)
   The blood flowed from his shoulder, but he took no notice of it. (Krew płynęła mu z ramienia, ale on nie zwracał na to uwagi.)
  • krew, pokrewieństwo formal [UNCOUNTABLE]
   You are not of my blood. (Nie jesteś mojej krwi.)
   There's no blood between us. (Nie ma pomiędzy nami pokrewieństwa.)
 2. bloodline
 3. lifeblood   literary [UNCOUNTABLE]
 4. claret   old use

Powiązane zwroty — "krew"

czasownik
badać (np. krew) = test
krwawić = bleed +1 znaczenie
kapać (np. woda, krew, olej) = drip , także: dreep dialect
pobierać (np. krew) = draw +1 znaczenie
pokrywać się skorupą (np. krew, błoto) = cake
rzeczownik
spokój (zimna krew) = phlegm
krewny = relation +6 znaczeń
pokrewieństwo = relationship +12 znaczeń
posoka (krew przelana w wyniku przemocy) = gore
pijawka (stworzenie ssące krew, używane w celach medycznych) = bloodsucker
zimna krew = calmness +1 znaczenie
przymiotnik
krwawy = bloody +2 znaczenia
pokrewny = related +11 znaczeń
krwisty = rare +2 znaczenia
tętniczy (np. krew) = arterial
ujemny (krew z czynnikiem Rh-) = negative , neg. (skrót) , neg (skrót) British English
rozrzedzić (np. krew) = thin
phrasal verb
badać coś (np. zdrowie, krew) = check something over
inne

powered by  eTutor logo