BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

blood = krew

Blood donation drive by CV!

Źródło: http://craved-vanishing-point.blogspot.com/2008/09/blood-donation.html

krew

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He looked down at the drop of blood on his finger. = On spojrzał w dół na kroplę krwi na palcu.