BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

blood = krew

Thanks to stem cell research,

Źródło: http://www.gearfuse.com/tag/cell/

krew

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He looked down at the drop of blood on his finger. = On spojrzał w dół na kroplę krwi na palcu.