BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"pokrewieństwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokrewieństwo" po polsku

pokrewieństwo

rzeczownik
 1. relationship *****   [UNCOUNTABLE]
  Is there any relationship between the two of you? (Czy jest między wami dwoma jakieś pokrewieństwo?)
 2. blood ****
  • krew, pokrewieństwo formal [UNCOUNTABLE]
   You are not of my blood. (Nie jesteś mojej krwi.)
   There's no blood between us. (Nie ma pomiędzy nami pokrewieństwa.)
 3. connections **   [PLURAL]
 4. kinship *  
  The test results show no kinship between them. (Wyniki badań nie wykazały żadnego pokrewieństwa między nimi.)
 5. affinity
 6. relatedness
  • pokrewieństwo (przez małżeństwo lub krew)
 7. kindred   [UNCOUNTABLE]
  I have no kindred with you. (Nie mam żadnego pokrewieństwa z tobą.)
  There is kindred between me and Susan. (Pomiędzy mną a Susan jest pokrewieństwo.)
 8. cousinage  
 9. consaguinity
 10. kinship consanguinity  
 11. cousinhood , także: cousinship
 12. cognateness   formal
 13. consanguinity   formal [UNCOUNTABLE]
 14. propinquity
 15. cognation

powered by  eTutor logo