"spokój" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spokój" po polsku — Słownik angielsko-polski

spokój

rzeczownik
 1. peace ****   [UNCOUNTABLE]
  My grandparents are a peace-loving people. (Moi dziadkowie są ludźmi kochającymi spokój.)
  I need peace and quiet to study. (Potrzebuję spokoju i ciszy do uczenia się.)
  There will be no peace until she gets what she wants. (Nie będzie spokoju dopóki ona nie dostanie tego, czego chce.)
 2. head *****
  • spokój, rozsądek
   Listen to your head. (Idź za głosem rozsądku.)
   Keep your head. (Zachowaj rozsądek.)
 3. calm ***
  • spokój, cisza [UNCOUNTABLE]
   Let's not talk and enjoy the calm. (Nie rozmawiajmy i cieszmy się ciszą.)
 4. stillness
  • spokój (np. morza), bezruch (np. życia), cisza (np. nocy)
   And there was a great stillness everywhere, in heaven and on earth. (I nastąpiła niesamowita cisza w niebie i na ziemi.)
   I learned to appreciate the stillness of a calm sea. (Nauczyłem się doceniać spokój niewzruszonego morza.)
   My job is to observe the city in the stillness of the night. (Moją pracą jest obserwowanie miasta w ciszy nocy.)
 5. equilibrium
  • spokój, opanowanie, równowaga (psychiczna) [UNCOUNTABLE]
   Just give him a chance to regain equilibrium. (Daj mu chwilę na odzyskanie równowagi.)
   My friend, your vital equilibrium is disturbed. (Mój przyjacielu, twoja witalna równowaga jest zakłócona.)
 6. quiet ***
  • cisza, milczenie, spokój [UNCOUNTABLE]
   I need some peace and quiet. (Potrzebuję trochę spokoju i ciszy.)
   I need peace and quiet. (Potrzebuję ciszy i spokoju.)
 7. serenity
  • spokój (umysłu), pogoda (ducha)
 8. composure
 9. cool ****
  • spokój, opanowanie
   She lost her cool. (Ona straciła opanowanie.)
   His cool is admirable. (Jego opanowanie jest godne podziwu.)
 10. tranquillity British English , tranquility American English
 11. calmness
 12. coolness
 13. repose
 14. equanimity
 15. quietness
 16. peacefulness  
 17. phlegm
 18. recollection *
 19. evenness
 20. quiescence
 21. quietude
 22. sedateness
 23. restfulness
 24. sereneness
 25. placidity
 26. composedness
 27. impassiveness
 28. equableness
 29. lown
 30. uneventfulness

Powiązane zwroty — "spokój"

rzeczownik
pokój = room +1 znaczenie
niepokój = concern +14 znaczeń
przedpokój = hall +1 znaczenie
czasownik
przysłówek
spokojnie = quietly +4 znaczenia
przymiotnik
spokojny = peaceful +14 znaczeń
niezmącony (spokój) = serene
wymuszony (np. spokój) = strained
niewymuszony (np. spokój) = unaffected
inne
phrasal verb
idiom